Title
Title

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

CUỘC THI I-INVEST!

Cuộc thi về Tài Chính - Chứng Khoán dành cho sinh viên lớn nhất miền Bắc. Trải qua 13 năm hành trình kiến tạo và phát triển, I-INVEST! luôn tiên phong trong việc tạo nên trải nghiệm khác biệt cho thí sinh dự thi, đồng thời là bệ phóng vững chắc cho các bạn trẻ có niềm đam mê Tài Chính - Chứng Khoán.

CUỘC THI I-INVEST!

Cuộc thi về Tài Chính - Chứng Khoán dành cho sinh viên lớn nhất miền Bắc. Trải qua 13 năm hành trình kiến tạo và phát triển, I-INVEST! luôn tiên phong trong việc tạo nên trải nghiệm khác biệt cho thí sinh dự thi, đồng thời là bệ phóng vững chắc cho các bạn trẻ có niềm đam mê Tài Chính - Chứng Khoán.

CUỘC THI I-INVEST!

Cuộc thi về Tài Chính - Chứng Khoán dành cho sinh viên lớn nhất miền Bắc. Trải qua 13 năm hành trình kiến tạo và phát triển, I-INVEST! luôn tiên phong trong việc tạo nên trải nghiệm khác biệt cho thí sinh dự thi, đồng thời là bệ phóng vững chắc cho các bạn trẻ có niềm đam mê Tài Chính - Chứng Khoán.

start up_auto_x2

KHÓA HỌC CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN START-UP

14 năm phát triển, 100+ buổi học được tổ chức, 2000+ sinh viên tham gia là những con số ấn tượng mà Khóa học Chứng khoán Cơ bản START-UP đạt được trên hành trình dựng xây và đổi mới, khẳng định là khóa học Chứng khoán Cơ bản chất lượng và giá cả hợp lí dành cho sinh viên.

KHÓA HỌC CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN START-UP

start up_auto_x2

14 năm phát triển, 100+ buổi học được tổ chức, 2000+ sinh viên tham gia là những con số ấn tượng mà Khóa học Chứng khoán Cơ bản START-UP đạt được trên hành trình dựng xây và đổi mới, khẳng định là khóa học Chứng khoán Cơ bản chất lượng và giá cả hợp lí dành cho sinh viên.

start up_auto_x2

KHÓA HỌC CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN START-UP

14 năm phát triển, 100+ buổi học được tổ chức, 2000+ sinh viên tham gia là những con số ấn tượng mà Khóa học Chứng khoán Cơ bản START-UP đạt được trên hành trình dựng xây và đổi mới, khẳng định là khóa học Chứng khoán Cơ bản chất lượng và giá cả hợp lí dành cho sinh viên.

GROUP: "CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN"

Được thành lập từ năm 2021, Group đã phát triển mạnh mẽ với gần 30.000 thành viên. Đây là diễn đàn giao lưu tri thức cho sinh viên và các nhà đầu tư trẻ về lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán với các bài đăng chia sẻ chuyên môn chất lượng, cùng với các hoạt động chuyên môn, cũng như cuộc thi STOCK ASSESSING - Cuộc thi phân tích mã cổ phiếu dành cho sinh viên.

GR

GROUP: "CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN"

Được thành lập từ năm 2021, Group đã phát triển mạnh mẽ với gần 30.000 thành viên. Đây là diễn đàn giao lưu tri thức cho sinh viên và các nhà đầu tư trẻ về lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán với các bài đăng chia sẻ chuyên môn chất lượng, cùng với các hoạt động chuyên môn, cũng như cuộc thi STOCK ASSESSING - Cuộc thi phân tích mã cổ phiếu dành cho sinh viên.

GR

GROUP: "CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN"

GR

Được thành lập từ năm 2021, Group đã phát triển mạnh mẽ với gần 30.000 thành viên. Đây là diễn đàn giao lưu tri thức cho sinh viên và các nhà đầu tư trẻ về lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán với các bài đăng chia sẻ chuyên môn chất lượng, cùng với các hoạt động chuyên môn, cũng như cuộc thi STOCK ASSESSING - Cuộc thi phân tích mã cổ phiếu dành cho sinh viên.

CHUỖI WEBINAR & WORKSHOP CHUYÊN MÔN

Hệ thống các hoạt động chuyên môn hỗ trợ sinh viên tiếp cận sâu rộng với lĩnh vực Tài Chính Chứng Khoán. Lấy việc nâng tầm chất lượng chuyên môn làm hoa tiêu trên hành trình phát triển, Câu lạc bộ Chứng Khoán SIC khẳng định giá trị học hỏi và giá trị kết nối sinh viên với các diễn giả chất lượng thông qua các buổi sharing/ workshop.

CHUỖI WEBINAR & WORKSHOP CHUYÊN MÔN

Hệ thống các hoạt động chuyên môn hỗ trợ sinh viên tiếp cận sâu rộng với lĩnh vực Tài Chính Chứng Khoán. Lấy việc nâng tầm chất lượng chuyên môn làm hoa tiêu trên hành trình phát triển, Câu lạc bộ Chứng Khoán SIC khẳng định giá trị học hỏi và giá trị kết nối sinh viên với các diễn giả chất lượng thông qua các buổi sharing/ workshop.

CHUỖI WEBINAR & WORKSHOP CHUYÊN MÔN

Hệ thống các hoạt động chuyên môn hỗ trợ sinh viên tiếp cận sâu rộng với lĩnh vực Tài Chính Chứng Khoán. Lấy việc nâng tầm chất lượng chuyên môn làm hoa tiêu trên hành trình phát triển, Câu lạc bộ Chứng Khoán SIC khẳng định giá trị học hỏi và giá trị kết nối sinh viên với các diễn giả chất lượng thông qua các buổi sharing/ workshop.

TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

VĨ NHÂN & CHÂM NGÔN

VĨ NHÂN & CHÂM NGÔN

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI