Cảm ơn bạn đã hoàn thành đơn đăng ký thành viên CLB Chứng khoán SIC thế hệ XV. Kết quả của Vòng 1: Vòng đơn sẽ sớm được gửi qua mail của bạn.