Đơn Tuyển thành viên nhiệm kỳ XV hiện đã đóng. Kết quả vòng 1 sẽ sớm được gửi qua mail bạn đã đăng ký.