Ủng hộ và bình chọn cho thí sinh bạn yêu thích trong khuôn khổ livestream ngày 19/09/2021 trên Facebook page Cuộc thi I-INVEST. Cổng bình chọn sẽ được mở tại website này.

Bình chọn cho thí sinh bạn yêu thích