Khóa học Chứng khoán Cơ bản START-UP 2021 CHÍNH THỨC TRỞ LẠI năm thứ 14. Năm đầu tiên mở rộng quy mô với nhiều đổi mới về chất lượng nội dung chuyên môn và phương thức tổ chức, START-UP 2021 tự tin mang lại một môi trường học tập hiệu quả cùng những giá trị thiết thực, đem đến cho các bạn sinh viên cơ hội học tập và trao đổi cùng những vị chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, nâng bước học viên tiến tới thành công trên con đường Chứng khoán.