Tạ Thanh Thao

Giám đốc CTCP Chứng khoán SSI,

Phòng Giao dịch Lê Văn Lương – Hà Nội

NGUYỄN THU HÀ

MC Đài Truyền hình Việt Nam;

BTV trẻ nhất lịch sử bản tin Thời sự 19h

Kim thiên thiên anh dũng

Giám đốc (tập sự) Trung tâm Bán miền Bắc 2,

Khối Bán Trực tiếp,

TPBank

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

CFA CharterHolder;

Giảng viên tại Trung tâm Trustville

LÊ NGỌC HẢI

Giám đốc Tư vấn đầu tư tại VPS;

Founder-CEO tại Finbox – Cố vấn đầu tư chứng khoán

 

LÊ HOÀI NAM

Sở hữu cộng đồng tiền ảo lớn thứ 3 Việt Nam;

Quản lí quỹ đầu tư UB Ventures;

Chuyên đầu tư Startup về đầu tư tiền ảo

 

HỎA HOÀNG BẢO HOA

Business Analyst tại Telio

Administration Assistant tại VinGroup

Quán Quân Khởi nghiệp cùng Kawai 2017;

Á Quân Inspire me 2018

Nguyễn Thế Sơn

Quán Quân cuộc thi Kiểm toán viên tài năng – Talented Auditor Cup do CFAA  tổ chức;

Từng làm việc tại Công ty TNHH Ernst&Young

NGÔ LAN HƯƠNG

The Voice Việt Nam 2017;

Chủ nhân các ca khúc hit: Anh có muốn đưa em về không, Mùa hè ấy em khóc,…

TIỀN QUỐC VIỆT

Quán Quân Cuộc thi Bản lĩnh Nhà đầu tư 2019;

Á Quân Cuộc thi I-INVEST! 2020

Lê Vũ Kim Khánh

Á Quân Nielsen Case Competition 2020;

Top 6 Vietnam Business Case Competition 2021

Nguyễn Công Thành

Á Quân Marketing Arena 2020;

Á Quân Doanh Nhân Tập Sự 2021;

Channel Development Intern tại Abbott

Tạ Thanh Thao

Giám đốc CTCP Chứng khoán SSI, chi nhánh Lê Văn Lương – Hà Nội

NGUYỄN THU HÀ

MC Đài Truyền hình Việt Nam;

BTV trẻ nhất lịch sử bản tin Thời sự 19h

Kim thiên thiên anh dũng

Giám đốc Trung tâm Bán miền Bắc 2,

Khối Bán Trực tiếp,

TPBank

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

CFA CharterHolder;

Giảng viên tại Trung tâm Trustville

LÊ NGỌC HẢI

Giám đốc tư vấn đầu tư tại VPS Securities;

Founder-CEO tại Finbox – Cố vấn đầu tư chứng khoán

 

LÊ HOÀI NAM

Sở hữu cộng đồng tiền ảo lớn thứ 3 Việt Nam;

Quản lí quỹ đầu tư UB Ventures;

Chuyên đầu tư Startup về đầu tư tiền ảo

HOÀNG BẢO HOA

Có kinh nghiệm làm việc tại: Telio Vietnam, Vingroup;

Á quân Inspire me 2018;

Quán quân Khởi nghiệp cùng Kawai 2017;

Nguyễn Thế Sơn

Quán Quân cuộc thi Kiểm toán viên tài năng – Talented Auditor Cup do CFAA tổ chức

Từng làm việc tại Công ty TNHH Ernst&Young

NGÔ LAN HƯƠNG

The Voice Việt Nam 2017;

Chủ nhân các ca khúc hit: Anh có muốn đưa em về không, Mùa hè ấy em khóc,…

 

TIỀN QUỐC VIỆT

Quán Quân Cuộc thi Bản lĩnh Nhà đầu tư 2019;

Á Quân Cuộc thi I-INVEST! 2020

 

Lê Vũ Kim Khánh

Giải Nhì Nielsen Case Competition;

Top 6 Vietnam Business Case Competition

Nguyễn Công Thành

Á Quân Doanh Nhân Tập Sự 2021;

Á Quân Marketing Arena 2020;

Channel Development Intern tại Abbott.

Tạ Thanh Thao

Giám đốc CTCP Chứng khoán SSI, chi nhánh Lê Văn Lương – Hà Nội

NGUYỄN THU HÀ

MC Đài Truyền hình Việt Nam;

BTV trẻ nhất lịch sử bản tin Thời sự 19h

Kim thiên thiên anh dũng

Giám đốc Trung tâm Bán miền Bắc 2, Khối Bán Trực tiếp, TPBank

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

CFA CharterHolder;

Giảng viên tại Trung tâm Trustville

LÊ NGỌC HẢI

Giám đốc tư vấn đầu tư tại VPS;

Founder-CEO tại Finbox – Cố vấn đầu tư chứng khoán

 

LÊ HOÀI NAM

Sở hữu cộng đồng tiền ảo lớn thứ 3 Việt Nam;

Quản lí quỹ đầu tư UB Ventures;

Chuyên đầu tư Startup về đầu tư tiền ảo

HỎA HOÀNG BẢO HOA

Business Analyst tại Telio

Administration Assistant tại VinGroup

Quán Quân Khởi nghiệp cùng Kawai 2017;

Á Quân Inspire me 2018

Nguyễn Thế Sơn

Quán Quân cuộc thi Kiểm toán viên tài năng – Talented Auditor Cup do CFAA tổ chức

Từng làm việc tại Công ty TNHH Ernst&Young

NGÔ LAN HƯƠNG

The Voice Việt Nam 2017;

Chủ nhân các ca khúc hit: Anh có muốn đưa em về không, Mùa hè ấy em khóc,…

TIỀN QUỐC VIỆT

Quán Quân Cuộc thi Bản lĩnh Nhà đầu tư 2019;

Á Quân Cuộc thi I-INVEST! 2020

Lê Vũ Kim Khánh

Giải Nhì Nielsen Case Competition;

Top 6 Vietnam Business Case Competition

Nguyễn Công Thành

Á Quân Doanh Nhân Tập Sự 2021;

Á Quân Marketing Arena 2020;

Channel Development Intern tại Abbott

Bài viết gần đây