TRÁI PHIẾU – BƯỚC ĐI AN TOÀN CHO NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ

1. Khái niệm
Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.
2. Phân loại dựa vào chủ thể phát hành
 • Trái phiếu Chính phủ
 • Trái phiếu doanh nghiệp
 • Trái phiếu ngân hàng và các tổ chức tài chính
3. Đầu tư trái phiếu?
Đầu tư trái phiếu là thực hiện một giao dịch cho vay với người đầu tư trái phiếu là người cho vay và người phát hành trái phiếu (Chính phủ, doanh nghiệp, ngân hàng hay tổ chức tài chính) là người đi vay. Nhà phát hành có nghĩa vụ phải thanh toán cho trái chủ theo các cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay.
Trái phiếu là một công cụ tuyệt vời để tạo ra thu nhập và đầu tư trái phiếu được coi là sự đầu tư an toàn, đặc biệt là khi so sánh với đầu tư cổ phiếu.
4. Một số rủi ro khi đầu tư trái phiếu
 •  Rủi ro lãi suất
  Lãi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo:
  Khi lãi suất giảm, các nhà đầu tư cố gắng nắm bắt hoặc “khóa” lợi suất cao nhất trong thời gian lâu nhất có thể. Họ sẽ thu lãi từ trái phiếu trả lãi suất cao hơn so với giá thị trường bấy giờ. Sự gia tăng nhu cầu dẫn đến việc tăng giá trái phiếu.
  Ngược lại, khi mức lãi suất hiện hành tăng lên, các nhà đầu tư đương nhiên sẽ từ bỏ những trái phiếu trả lãi suất thấp. Điều này sẽ làm cho giá trái phiếu giảm xuống.
 •  Rủi ro lạm phát
  Khi chi phí sinh hoạt và lạm phát gia tăng với tốc độ nhanh hơn so với tốc độ của lãi suất đầu tư trái phiếu? Khi đó, sức mua của các nhà đầu tư sẽ giảm và thậm chí có thể thu về mức lợi suất âm.
 • Rủi ro tín dụng
  Trái phiếu chính phủ thường được coi là có mức độ rủi ro thấp nhất, vì Chính phủ có khả năng thu thuế hoặc phát hành tiền để trả nợ. Các công ty không có những quyền đó, do vậy trái phiếu công ty có mức độ rủi ro cao hơn và phải trả lãi suất cao hơn cho nhà đầu tư.
 • Rủi ro thanh khoản
  Thanh khoản là khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản. Có một loại rủi ro đó là nhà đầu tư có thể không bán được trái phiếu doanh nghiệp của mình một cách nhanh chóng do thị trường của trái phiếu đó quá nhỏ với chỉ vài người mua và bán.
  Lãi suất thấp trong một đợt phát hành trái phiếu có thể dẫn đến biến động giá đáng kể và có tác động xấu đến tổng lợi nhuận của trái chủ (khi bán). Cũng giống như cổ phiếu được giao dịch trong một thị trường thưa thớt, bạn có thể buộc phải bán trái phiếu với một mức giá thấp hơn nhiều so với dự kiến.
5. Trái phiếu và cổ phiếu: lựa chọn nào tốt hơn?
Việc đầu tư vào trái phiếu tốt hơn hay cổ phiếu tốt hơn phụ thuộc vào 2 yếu tố.
 • Đầu tiên, nhà đầu tư cần xác định mục tiêu của mình, nếu tâm lý không muốn mất phần vốn gốc và mong muốn có được các khoản thu nhập đều đặn và không lo lắng về lạm phát thì trái phiếu là một lựa chọn tốt cho nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư có khả năng giữ cổ phiếu ngay cả trong trường hợp cổ phiếu xuống giá, chưa cần thu nhập trong hiện tại và muốn vượt qua lạm phát thì cổ phiếu là lựa chọn thích hợp vì có khả năng mang lại nhiều lợi ích hơn.
 • Yếu tố thứ hai cần cân nhắc đó là tình trạng nền kinh tế. Nói cách khác, chúng ta cần xem xét nền kinh tế đang ở giai đoạn nào của chu kỳ kinh doanh. Nếu đang ở giai đoạn mở rộng thì cổ phiếu sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn bởi vì giá cổ phiếu có xu hướng tăng do thu nhập tăng. Nếu nền kinh tế đang ở trong thời kỳ đi xuống thì trái phiếu là lựa chọn phù hợp vì vừa đảm bảo được khoản đầu tư vừa tạo ra thu nhập ổn định.